Avgiftsökning för elektricitet och vatten

En 33%-ig avgiftshöjning för vatten och elektricitet av National Water and Electricity and Company (NAWEC) träder i kraft fredag 1:a juni 2012.

Verkställandet av höjningen har godkänts av Public Utilities Regulatory Authority (PURA), de som ansvarar för landets resurser, efter en ansökan från NAWEC för en ökning av avgifterna.

Många konsumenter har beskrivit avgiftshöjningen som omotiverad, NAWEC har å sin sida sagt att den senaste avgiftshöjningen på 31% var otillräcklig för att upprätthålla driften pga ökade kostnader för bränsle, smörjmedel och reservdelar.

Den nya tariffen gällande elektricitet kommer höjningen (i dalasis) från 7.20 till 9.10 för hushåll, från 8.6 till 9.7 för affärer, från 8.95 till 10.4 för hotell, klubbar och industrier, från 8.00 till 9,10 för jordbruk, från 8.7 till 9.70 för områdesråd och från 8.7 till 9.70 för myndigheterna.

Vatten kommer att höjas från 10.40 till 13.83 för hushåll, från 16.90 till 22.48 for affärer, från 24.01 till 31.93 för hotell, klubbar och industrier, från 7.80 till 10.37 för jordbruk, från 10.52 till 13.99 för områdesråd och från 10.62 till 14.12 för myndigheterna.

För hela artikeln på engelska kan du kika här

carina wesenlund jonsson

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...