Planering för matkrisen i Västafrika

Det har rapporterats även här i Sverige av bland andra Röda Korset om den livsmedelskris som just nu drabbar Västafrika. Nu på Tisdag den 5:e 2012 Juni kommer ministrar från Ecowas med ansvar för jordbruk, handel och regional integration och deras motsvarigheter från Tchad och Mauretanien att mötas i Togo. De kommer där att diskutera och komma överens om hållbara lösningar på den återkommande livsmedelskrisen i regionen.

Enligt officiella uppgifter har spannmålsproduktionen i Sahelområdet i Västafrika minskat med 9% jämfört med 2010/2011.

Nedgången är mest akut i Gambia (56% för 2010/2011 och 40% under 2006/2010), Chad (49% / 22%), Senegal (36% / 21%), Niger (31% / 14%) , Mauretanien (34% / 10%) och Burkina Faso (20% / 5%), vilket resulterar i livsmedelsbrist.

Målet för mötet är samordnande åtgärder på regional nivå för genomförandet av hållbara åtgärder för att bistå utsatta befolkningsgrupper, vilket understryker att det internationella samfundet det trängande behovet av ett ökat engagemang och stöd till drabbade medlemsstater och ökad resursmobilisering och effektiv distribution av livsmedel.

Andra mål är att underlätta distribution av livsmedel inom regionen, särskilt mellan länder med överskott och de behövande, och att undanröja hinder för handeln inom gemenskapen.

Mötet kommer även att representeras av Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS) och andra regionala jordbruk och mat institutioners säkerhet.

Full artikel på The Point kan läsas här

fatou touray

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...