Nationella mästerskapen i brottning

Den officiella nationalsporten afrikansk brottning, som skiljer sig markant från den brottning som utövas i Europa och mer kan liknas vid en folkfest, kommer att hålla sitt nationella mästerskap mellan den 29:e Juni-1:a Juli 2012 på Independence Stadium i Bakau.

Enligt Mamudou Max Jallow, verkställande sekreterare i statens idrottsråd är nu alla regioner som ska delta i mästerskapen förberedda tävlingen. Tio brottare och fem officerare kommer att representera sina respektive regioner. Alla från de respektive regionerna väntas anlända till Independence Stadium den 28:e Juni.

Priserna för åskådarna kommer att ligga på 25 D och 50 D, beroende på placeringar på station. För VIP kommer biljetterna att kosta 300 D.

För deltagarnas mat och logi kommer organisationskommittén för Wrestling Championship att ansvara. Kostnader för transport kommer att ersättas till de olika regionerna vid ankomsten till mästerskapet.

Här ett klipp från 2006

Källa: The Point

fatou touray

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...