Gambians Against Rape and Molestation – GARM

Sexuella övergrepp är ett ämne som är svårt att lyfta fram. Det är svårt att tala om, skriva om och diskutera för att det väcker väldigt starka känslor. Både hos de som blivit utsatta, deras anhöriga och även de som inte är direkt drabbade. Sexuella övergrepp har inga gränser eller någon nationalitet. I hela världen utsätts barn och vuxna för sexuella övergrepp, pojkar och flickor, män och kvinnor. Religion, nationalitet, kön eller beteende spelar ingen roll. Vem som helst kan bli utsatt för sexuella övergrepp och det kan få förödande konsekvenser för den enskilda individen och även dess anhöriga.

Konsekvenserna av ett sexuellt övergrepp kan ta sig skilda uttryck. En del blir mer inbundna, en del blir mer utåtagerande, en del blir mer självmordsbenägna, en del förlorar respekten för sin egen kropp och blir självdestruktiva eller lever under en period promiskuöst. En del blir rädda för personer av samma kön som den som utfört övergreppet. En del blir djupt deprimerade och andra fortsätter sina liv med djupa ärr inombords, men utan att det märks på utsidan. Många förlorar tillit till sina medmänniskor. Gemensamt för de som blivit utsatta är att övergreppet alltid innebär konsekvenser.

Överallt i världen är ämnet sexuella övergrepp ett tabubelagt ämne. Något som är svårt att tala om. Överallt finns någon form av tabu runt att tala om sexuella övergrepp. Kanske finns det de som tror att om man lägger locket på, så försvinner problemet, men det är ingen lösning. Att tysta ned problemet leder oftast i stället till att ytterligare skuldbelägga offret eller fylla dem med skam. Skam är ingen bra väg till en självständig, stark och lycklig människa. Skuld är ingen bra grund för att bygga upp en generation. Sexuella övergrepp är en så mycket större fråga än den enskilda individen, även om det är där vi till slut hamnar då de som blivit utsatta också möter konsekvenser som kan vara svåra att hantera.

Det är viktigt för den som blivit utsatt att förstå att man inte är ensam om att ha blivit utsatt och att ta bort känslan av skuld, som de flesta som blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever. Det som ofta försvårar ett övergrepp är att den vanligaste förövaren inte är en okänd person. Den vanligaste förövaren är en person som har en relation till offret. Det kan vara en pappa, en farmor, en kusin eller en vän till familjen.

Något av tabun i Gambia håller delvis på att luckras upp. GARM Movement (Gambians Against Rape and Molestation-GARM) var nyligen med i Gambisk TV. (Länkar till klippen finner du längst ned i artikeln.) Man har även startat en viktig portal för överlevare av sexuella övergrepp att berätta sin historia helt anonymt och låta andra människor läsa om det. Det är viktigt att få sätta ord på sina upplevelser för att kunna bearbeta det man blivit utsatt för och just det ger GARM utsatta möjlighet att göra. Speak Up! heter sidan och det som berättas där är viktigt för både de som skriver och de som läser. Att tala om sexuella övergrepp är viktigt för alla som blivit utsatta, men också för människor runt omkring för att väcka förståelse men också för att alla människor ska bli medvetna om problematiken och kunna stoppa det när man ser det ske. Kanske kan det även väcka en medvetenhet hos förövarna? Att tala om det gör att man kan lägga skulden där den hör hemma. Hos förövaren. Inte hos offret.

GARM är en nystartad organisation och behöver allt stöd de kan få.

GARM Movement (Facebook)

Speak Up!

GARM i Gambisk TV: Del: 1, Del: 2, Del: 3, Del: 4

GARM på Youtube:

My Story – By Awa Chery-Mbai

Gambians Against Rape and Molestation, GARM

fatou touray

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...