1000 plantor har donerats till västkustregionen

Organisationen återexportörer av träd och skogsanvändare i Gambia (Association of Wood Re-exporters and Forest Users in The Gambia) har donerat 1000 plantor till västkustregionen för att visa sitt intresse och engagemang för utveckling av miljön.

De 1000 plantorna bestod av 400 mangoplantor, 300 apelsinplantor och 300 plantor cashewnötter.

Vid överlämnandet av plantorna hölls en officiell ceremoni där ordföranden för organisationen (Association of Wood Re-exporters and Forest Users in The Gambia) Lamin Barrow höll tal och tackade för att få möjligheten att överlämna dessa plantor för vidarebefordran till olika samhällen i västkustregionen.

I ceremonin deltog även ledare från västkustregionen såsom regionala utbildningsdirektörer, regionala tjänstemän inom skogsbruk, alkalou och medlemmar ur organisationen.

Under de tal som hölls poängterades särskilt vikten av att återställa, restaurera, skydda, bevara och vidareutveckla skogsbruket i Gambia. Man var också tydlig med att träden även betyder mycket för den ekonomiska utvecklingen i landet.

Guvenören i västkustregionen, Lamin Sanneh visade också i sitt tal att han känner tacksamhet och vilja att uppmuntra organisationen för att de spelar stor roll i återställandet av landets skog och att deras engagemang är viktig för bevarandet av landets skogsbruk.

fatou touray

 

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...