Kolerautbrott i Västafrika

Den senaste tiden har det rapporterats om utbrott av sjukdomen Kolera i ett flertal Västafrikanska länder, bland annat Sierra Leone och Guinea Conakry.

Nu informeras allmänheten även i Gambia om ett eventuellt utbrott av sjukdomen. Detta genom ett pressmeddelande från bland annat landets hälso- och välfärdsdepartement och nationella katastrofhanteringsbyrån.

I nuläget finns det ännu inga rapporterade fall i Gambia men risken finns att sjukdomen sprider sig till landet. Kolera är en extremt smittsam sjukdom som sprids fort mellan människor, främst via förorenad mat eller vatten. Symptomen är svåra diarréer i vissa fall kombinerat med kräkningar. Obehandlad kan sjukdomen snabbt försämras och i värsta fall leda till dödsfall.

Hälso- och välfärdsdepartementet uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksamma på dessa symptom och att människor som reser i drabbade länder och områden vidtar vissa försiktighetsåtgärder så som, god handhygien, noga sköljning av grönsaker och frukt innan förtäring, ordentlig upphettning av mat och att bara dricka vatten från säkra och skyddade källor.

Att dessutom försöka undvika stora folkmassor och tvätta händerna regelbundet är ytterligare åtgärder som minskar spridningen av sjukdomen.

Trots detta finns det ingen anledning till panik, landets hälso- och sjukvård är utrustade och  beredda på eventuella fall av sjukdomen. För att minska effekterna av ett eventuellt utbrott uppmanar man allmänheten att uppsöka vård om man upplever symptom så som svåra diarréer och kräkningar.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet.

anna wedin

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...