Konflikten i OGIS tar nya riktningar

cultural week stockholm 2012
Gambian Cultural Week, Stockholm 2012. Foto: Fatou Touray, Afropé

Det har under vintern och våren pågått en konflikt inom OGIS (Organisation Gambians In Stockholm) som blivit allt större och mer infekterad. Man trodde tills nyligen att konflikten skulle gå att lösa med medlingar med hjälp av äldre rådgivare, men nu ser det ut som om man har kommit till en punkt då det är svårt att få till en kommunikation.

Många anklagelser har riktats mot den ordförande som valdes in för cirka ett och ett halvt år sedan och som då fick mandat att sitta som ordförande i två år och även om ordföranden har försökt att bemöta anklagelserna genom att öppna upp organisationen genom att delge medlemmarna öppet vad som pågår inom organisationen genom att öppna en hemsida och en Facebookgrupp för organisationen, så tycks ändå konflikten ha trappats upp och nya anklagelser fortsätter spridas.

Samtidigt har en utbrytargrupp valt en ny ordförande och det är i skrivandets stund outrett vem som har rätt att verka för ordförandeskapet i OGIS, då utbrytargruppen hävdar att den nuvarande ordföranden har motsatt sig organisationens konstitution, medan utbrytargruppen anses ha valt in en ny ordförande mot konstitutionen.

Det finns också en konflikt i detta som handlar om ”äldre” och ”yngre”, då många i den yngre generationen anser att de kulturella inslagen i OGIS är av särskild vikt för deras generation, då många inte har så nära relation till den gambiska kulturen efter att ha växt upp i Sverige och att organisationen därför i första hand borde drivas av den yngre generationen, särskilt för att få in fler medlemmar i organisationen, då många yngre har känt sig överkörda och åsidosatta och inte som en del i organisationen tidigare.

Det talas nu om att två kulturveckor kommer att gå av stapeln i Stockholm i år 2013, samtidigt som Göteborg´s kulturvecka är inställd på grund av ett dödsfall, som Thegambia.nu rapporterade om nyligen och även Danmark´s kulturvecka meddelat att de kommer att ställa in i år 2013 på grund av två dödsfall.

På så sätt är det välkommet med två kulturveckor i Stockholm i år, då det är två andra i Norden som är inställda, samtidigt får man förstås hoppas, för den gambiska gemenskapen att konflikten i OGIS blir utredd på djupet, då det inte gagnar någon och framför allt inte organisationen i sig att denna splittring i den gambiska gemenskapen har skett i Stockholm.

Förra årets kulturvecka får ses som mycket lyckad av de som besökte den och av de röster som nått Thegambia.nu och även av den del vi deltog i var vi nöjda med organisationen kring kulturveckan. Allt kan ju självklart bli bättre och det tror vi att årets kulturvecka kommer att bli. Vi hoppas därför att Stockholm lyckas dra mycket folk till sina båda kulturveckor och att det blir lika lyckat som vi förväntar oss, med eller utan konflikt.

Andra som skrivit om denna konflikt:

Out of anger Demba Ngange Njie forms his own OGIS ( Organisation of Gambians In Stockholm)

Cultural Week in jeoperdy? Leadership crises hits the Gambian community in Stockholm

OGIS hemsida

OGIS Facebook

fatou touray

Post Author: admin

Om du vill veta mer om våra skribenter, gå till fliken Redaktion.

Denna del omfattas inte av grundlagsskydd

Loading Facebook Comments ...