Gränslös Juridik : Min man är papperslös. Får han stanna i Sverige om jag blir gravid?

Fråga: Min man har inga papper i Sverige. Vi har inte ett registrerat äktenskap. Han har inte heller några ID-handlingar. Jag är svensk medborgare. Vi har hört att om vi får barn tillsammans kan han få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige, stämmer det? Och vad gäller om han bor illegalt i ett annat EU-land […]

Gränslös Juridik: Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?

Gränslös Juridik: Vad händer om en person jag bjudit hit stannar kvar illegalt i Sverige?   FRÅGA: Jag vill bjuda en person som turist till Sverige. Får det några konsekvenser för mig om personen stannar kvar här eller i något annat europeiskt land efter att visumet har gått ut, det vill säga som papperslös?   […]

Flytta fritt inom EU med bevis om varaktig bosättning – möjligt för tredjelandsmedborgare efter fem år i EU

Efter fem år i ett EU-land, med uppehållstillstånd, arbete och sjukförsäkring, har den som är medborgare i ett icke EU-land rätt att få ett bevis om varaktig bosättning. Statusen som varaktigt bosatt ger innehavaren rätt att fritt flytta mellan EU:s olika länder, även om personen inte är medborgare i ett EU-land. Tyvärr känner många inte […]

Juridisk artikel – att ta hit barn från Västafrika

Enligt svensk praxis upphör ett tidigare hemlands regler om vårdnad att gälla när barn och föräldrar kommer till Sverige. Istället tillämpas svensk lag. Det kan ibland ställa till det rejält för gambiska och senegalesiska föräldrar, särskilt när det inte finns giltig dokumentation gällande föräldraskapet. Det har blivit allt vanligare att svenska myndigheter underkänner dokumentation från […]

Nya regler gör det lättare att få stanna i Sverige

Barnperspektivet ska tillämpas och det ska bli lättare att stanna i Sverige för den som är förälder till ett barn som är bosatt här. Det ska också bli lättare för asylsökande och andra som har arbete eller vill arbeta i annat land ett tag. Det är innebörden i de nya regler på migrationsområdet som regeringen […]

NYHET Gränslös Juridik

Gränslös Juridik – för er med anknytning till Gambia och Senegal. På begäran öppnar vi nu en frågespalt där ett urval läsarfrågor gällande gränsöverskridande juridik för Sverige-Senegambia kan besvaras i korthet, en gång i månaden. Vi kan inte lösa era problem, men förhoppningsvis belysa, informera och hänvisa vidare. Frågorna väljs ut av redaktionen och ansvarig för […]